Naruto Uzumaki VS Sasuke Uchiha
Naruto Uzumaki VS Sasuke Uchiha
Naruto Uzumaki VS Sasuke Uchiha
Naruto Uzumaki VS Sasuke Uchiha
Naruto Uzumaki VS Sasuke Uchiha

Naruto Uzumaki VS Sasuke Uchiha

Regular price $29.99

Figure: Limited Edition Naruto Vs Saskue 

Description: 22 CM